FANDOM


Anatomia Psa
Postacie/rzecz Pies
Moc Poruszania się przyjaciela na całe życie
Inne nazwy budowa kości psa
Anatomia psa – nauka o budowie ciała psa, jego układów i narządów. Jest gałęzią anatomii zwierzęcej i w sposób szczegółowy opisuje budowę makroskopową i umiejscowienie w organizmie psa poszczególnych narządów, czy też układów. Nauka ta jest nieodzownym elementem studiów weterynaryjnych.

Kościec psaEdytuj

 • czaszka (cranium)
  • szczęka lub kość szczękowa (maxilla s. os maxillare)
  • kość siekaczowa lub międzyszczękowa (os incisivum s. intermaxillare)
  • kość nosowa (os nasale)
  • żuchwa (mandibula)
  • kość ciemieniowa (os parietale)
  • kręgosłup
   • kręg szczytowy (atlas)
   • kręg obrotowy (axis)
   • kręgi szyjne (vertebrae cervicales III-VII)
   • kręgi piersiowe (vv. thoracice)
   • kręgi lędźwiowe (vv. lumbales)
   • kość krzyżowa (os sacrum)
   • kręgi ogonowe (vv. coccygeae)
  • kończyna piersiowa
   • łopatka (scapula) – dół, szyjka, guz
   • kość ramienna (humerus) – guzek mniejszy, większy, guzowatość obła, trzon, kłykieć
   • kość łokciowa (ulna) – wyrostek (olecranon), trzon, głowa
   • kość promieniowa (radius) – głowa (k.bliższy), trzon, bloczek (trochlea), koniec dalszy
   • kości nadgarstka (ossa carpea) – dodatkowa, pośrednio-promieniowa, łokciowa, I-IV
   • kości śródręcza (ossa metacarpea)
   • kości palców (ossa digitorum)
   • trzeszczki (ossa sesamoidea)
  • klatka piersiowa (thorax)
   • żebra I-XIII
   • mostek (sternum)
   • chrząstki żebrowe (cartilagines costales)
  • kończyna miednicza
   • kość miedniczna (os coxae) – guz krzyżowy (tuber sacrale), guz biodrowy (tuber coxae), trzon kości biodrowej (corpus illi), kolec kulszowy (spina ischiadica), guz kulszowy (tuber ischiadicum)
   • kość udowa (femur) – dół krętarzowy (fossa trochanterica), krętarz mały (trochanter minor), trzon (corpus), bloczek (trochlea), kłykieć przyśrodkowy (condylus), nadkłykieć (epicondylus), kłykieć boczny
   • kość piszczelowa (tibia) – kłykieć przyśrodkowy, trzon, kostka przyśr.
   • kość strzałkowa (fibula)
   • kości stępu (tarsus) – k.piętowa (calcaneum), skokowa (talus), ośrodkowa (tarsi centrale), I-IV
   • kości śródstopia (ossa metatarsea)
   • kości palców stopy (ossa digitorum pedis)
   • trzeszczki m. brzuchatego (ossa sesamoidea)
   • trzeszczka m. podkolanowego (os sesamoideum m. poplitei)
   • rzepka (patella)

Mięśnie (ogólnie)Edytuj

 • żwacz (masseter)
 • mostkowo potyliczny (sternooccipitalis)
 • mostkowo-gnykowy (sternohyoideus)
 • obojczykowo-ramienny (cleidobrachialis)
 • zębaty dobrzuszny szyi (serratus ventralis cervicis)
 • nadgrzebieniowy (supraspinatus)
 • łopatkowo-poprzeczny (omotransversarius)
 • czworoboczny (trapezius)
 • podgrzebieniowy (infraspinatus)
 • naramienny (deltoideus) cz. Łopatkowa i barkowa
 • najdłuższy grzbietu (latissimus dorsi)
 • trójgłowy ramienia (triceps brachii)
 • ramienny (brachialis)
 • prostownik promieniowy nadgarstka (extensor carpii radialis)
 • prostownik wspólny palców (extensor digitorum communis)
 • piersiowy głęboki (pectoralis profundus)
 • skośny zewnętrzny brzucha (obliquus externus abdominis)
 • prosty brzucha (rectus abdominis)
 • skośny wewnętrzny brzucha (obliquus internus abdominis)
 • najdłuższy uda (sartorius)
 • napinacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)
 • pośladkowy środkowy (gluteus medius)
 • półścięgnisty (semitendinosus)
 • pośladkowy powierzchowny (gluteus superficialis)

Mięśnie łopatkiEdytuj

 • strona przyśrodkowa:
  • podłopatkowy (subscapularis)
  • nadgrzebieniowy (supraspinatum)
  • obły większy (teres major)
  • kruczo-ramienny (coracobrachialis)
  • najszerszy grzbietu (latissimus dorsi)
  • Zębaty szyi i klatki piersiowej (serratus cervicis et thoracis)
 • strona boczna:
  • czworoboczny (trapezius)
  • nadgrzebieniowy (supraspinatus)
  • podgrzebieniowy (infraspinatus)
  • naramienny (deltoideus)
  • obły większy (teres major)

Mięśnie okolicy ramiennejEdytuj

 • strona przyśrodkowa:
  • dwugłowy ramienia (biceps brachii)
  • trójgłowy ramienia (triceps brachii)
  • napinacz powięzi podramienia (tensor fasciae antebrachii)
  • łokciowy (anconeus)
  • ramienny (brachialis)
  • piersiowy powierzchowny (pectoralis superficialis)
  • piersiowy głęboki (pectoralis profundus)
  • obojczykowo-ramienny (cleidobrachialis
 • strona boczna:
  • trójgłowy ramienia głowa długa (triceps brachii caput longum)
  • trójgłowy ramienia głowa boczna (triceps brachii caput lateralis)
  • dwugłowy ramienia (biceps brachii)
  • ramienny (brachialis)

Mięśnie okolicy podramieniaEdytuj

 • strona przyśrodkowa:
  • ramienno-promieniowy (brachio-radialis)
  • prostownik promieniowy nadgarstka (extensor carpii radialis)
  • nawracacz obły (pronator teres)
  • zginacz promieniowy nadgarstka (flexor carpii radialis)
  • zginacz powierzchowny palców (flexor digitorum superficialis)
  • zginacz łokciowy nadgarstka (flexor carpii ulnaris)
  • zginacz głęboki palców (flexor digitorum profundum)
 • strona boczna:
  • ramienno-promieniowy (brachio-radialis)
  • prostownik promieniowy nadgarstka (extensor carpii radialis)
  • prostownik wspólny palców (extensor digitorum communis)
  • odwodziciel długi palca (abductor digiti I)
  • łokciowy (anconeus)
  • prostownik boczny palców (extensor digitorum lateralis)
  • zginacz łokciowy nadgarstka (flexor carpii ulnaris)

Mięśnie okolicy udaEdytuj

 • strona przyśrodkowa:
  • krzyżowo-ogonowy (sacrocaudalis)
  • biodrowo-lędżwiowy (iliopsoas)
  • dźwigacz odbytu (levator ani)
  • biodrowo-ogonowy (iliocaudalis)
  • najdłuższy uda (sartorius)
  • prosty uda (rectus femoris)
  • obszerny (vastus medialis)
  • grzebieniowy (pectineus)
  • przywodziciel (adductus)
  • smukły (gracillis)
  • półbłoniasty (semimembranosus)
  • półścięgnisty (semitendinosus)
 • strona boczna:
  • najdłuższy uda (sartorius)
  • pośladkowy (gluteus medius et superficialis)
  • krzyżowo-ogonowy (sacro-caudalis)
  • ogonowy (coccygeus)
  • napinacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae)
  • dwugłowy uda (biceps femoris)
  • bliźniacze (gemelli)
  • czworoboczny uda (quadratus femoris)
  • obszerny boczny (vastus lateralis)
  • przywodziciel uda (adductor femoris)
  • półbłoniasty (semimembranosus)
  • odwodziciel tylny podudzia (abductor cruris caudalis)

Mięśnie okolicy podudziaEdytuj

 • strona przyśrodkowa:
  • prostownik palców (extensor digitorum)
  • brzuchaty (gastrocnemius)
  • zginacz powierzchowny (flexor superficialis)
  • podkolanowy (popliteus)
  • piszczelowy tylny (tibialis caudalis)
 • strona boczna:
  • brzuchaty (gastrocnemius)
  • zginacz palców (flexor digitorum)
  • piszczelowy (tibialis cranialis)
  • strzałkowy długi (peroneus longus)

Mięśnie głowyEdytuj

 • Powierzchowne
  • czołowo-tarczkowy
  • międzytarczkowy
  • dźwigacz kąta oka przyśrodkowy
  • okrężny oka
  • cofacz bocznego kąta oka
  • jarzmowy
  • okrężny ust
  • licowy
  • jarzmowo-małżowinowy
  • dźwigacz nosowo-wargowy
  • skórny szyi
  • zwieracz szyi
 • Głębokie
  • dźwigacz wargi górnej
  • kłowy
  • okrężny ust
  • policzkowy
  • żwacz
  • skroniowy
  • przyuszniczo-małżowinowy
  • obojczykowo-szyjny
  • mostkowo-głowowy
  • mostkowo-sutkowy
  • mostkowo-gnykowy
  • żuchwowo-gnykowy
  • dwubrzuścowy
  • skrzydłowy
  • najdłuższy kręgu szczytowego
  • długi głowy
  • tarczowo-gardłowy
  • tarczowo-gnykowy
  • mostkowo-tarczowy

Mięśnie szyiEdytuj

 • Powierzchowne
  • ramienno-głowowy
  • mostkowo-głowowy
   • mostkowo-potyliczny
   • mostkowo-sutkowy
  • obojczykowo-ramienny
  • czworoboczny
  • nadgrzebieniowy
  • łopatkowo-poprzeczny
  • naramienny (część łopatkowa i barkowa)
 • Głębokie
  • równoległoboczny szyi
  • równolegoboczny głowy
  • płatowaty
  • zębaty szyi (serratus)
  • pochyły dogrzbietowy
  • pochyły środkowy
  • długi głowy
  • prosty klatki piersiowej
  • kolcowy szyi
  • prosty głowy
  • skośny głowy
  • skośny tylny głowy

Mięśnie brzuchaEdytuj

 • skośny zewnętrzny brzucha
 • prosty brzucha
 • skośny wewnętrzny brzucha
 • piersiowy głęboki
 • najdłuższy klatki piersiowej i lędźwi
 • biodrowo-żebrowy